Newid Iaith

Twm Clwyd: 6. Mymryn Bach yn Lwcus

Twm Clwyd: 6. Mymryn Bach yn Lwcus

£6.99
Cod Eitem : 9781849670906
Awdur(on)/Author(s) : Liz Pichon
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Gwenno Hughes
A fydd Twm a'i fand Y CŴNSOMBI yn ddigon LWCUS i ennill cystadleuaeth Brwydr y Bandiau'r cylchgrawn Roc? Efallai y basan nhw, tasa ganddyn nhw amser i ymarfer! Ond gyda'r Arolygwyr yn yr ysgol, cartŵn newydd anhygoel ar y teledu, wafferi caramel i'w bwyta, a chath ddiarth o dan draed, mae Twm yn cael ychydig yn ormod o HWYL!

Will Twm and his band DOGZOMBIES be LUCKY enough to win the Rock Weekly Band Battle competition? They just might be if they could find time to practice! But with inspectors in the school, an amazing new cartoon on TV, caramel wafers to eat and a stray cat getting in the way, Twm's a bit too busy having FUN!