Newid Iaith

Dyddiadur Dripsyn: 9. y Trip

Dyddiadur Dripsyn: 9. y Trip

£6.99
Cod Eitem : 9781849670913
Awdur(on)/Author(s) : Jeff Kinney
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Owain Sion
Mae siwrnai car gyda'r teulu i fod yn hwyl... heblaw, wrth gwrs, mai chi yw'r Heffleys. Mae'r daith yn dechrau'n llawn addewid, yna'n troi'n sydyn iawn. Tai bach gorsafoedd petrol, gwylanod gwyllt, a mochyn ar ffo - nid dyma syniad Greg Heffley o amser da. Ond gall hyd yn oed y siwrnai waethaf droi'n antur - ac mae hon yn un na fydd yr Heffleys yn anghofio ar hast!

A family road trip is supposed to be a lot of fun... unless, of course, you're the Heffleys. The journey starts off full of promise, then quickly takes several wrong turns. Gas station bathrooms, crazed seagulls, a fender bender, and a runaway pig - not exactly Greg Heffley's idea of a good time.