Newid Iaith

Cyfres fy Llyfr Geiriau Cyntaf: Fferm

Cyfres fy Llyfr Geiriau Cyntaf: Fferm

£6.99
Cod Eitem : 9781849672207
Awdur(on)/Author(s) : Felicity Brooks
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Mared Furnham
Ceir dros 250 o eiriau cyfarwydd yn y llyfr darluniadol, hyfryd hwn, sy'n cyflwyno themâu o fyd ffermio, megis anifeiliaid, bwyd, synau a phethau sy'n symud. Addas ar gyfer babanod a phlant Blynyddoedd Cynnar y Cyfnod Sylfaen.

There are over 250 familiar words in this delightfully illustrated book. Themes include animals, food, farm noises, and things that go. Suitable for young children aged 0 years+ and Foundation Phase Early Years.