Rygbi

Rygbi

£9.99
Cod Eitem : 9781849674393
Awdur(on)/Author(s) : Sarah Larter
Golygydd(ion)/Editor(s) : Laura Gilbert
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Sioned Lleinau
Y llyfr perffaith ar gyfer dathlu Cwpan Rygbi'r Byd! Cyflwyniad cyffrous i'r gêm er mwyn helpu plant i ddeall y rheolau, dysgu sgiliau rygbi a dysgu am recordiau byd yn y maes. Edrychir ar hanes y gêm, gan fanylu ar fathau gwahanol o rygbi, megis Rygbi'r Undeb, Rygbi'r Gynghrair, Rygbi Saith-bob-ochr a Rygbi Tag.

Perfect buy for the Rugby World Cup! This thrilling introduction to rugby helps kids get to grips with the rules of rugby, learn rugby skills, and gen up on rugby world records. The book looks at the history of the game, and touches on the main types of rugby, including Rugby Union, Rugby League, Rugby Sevens, and Rugby Tag.