Newid Iaith

Hanes ein Byd ar y Map

Hanes ein Byd ar y Map

£14.99
Cod Eitem : 9781849674485
Awdur(on)/Author(s) : Tim Marshall
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Grace Easton & Jessica Smith
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Siân Lewis
Canllaw gwreiddiol i'n byd ar gyfer plant 9-12 oed, sef plethiad llawn gwybodaeth o feysydd daearyddiaeth, hanes a gwleidyddiaeth a gyflwynir drwy ddwsin o fapiau lliw. Addasiad Cymraeg Siân Lewis.

A fresh guide to our world for 9-12 year olds, being an informative fusion of geography, history and politics presented via a dozen colourful maps. A Welsh adaptation by Siân Lewis.