Dyddiadur Dripsyn

Dyddiadur Dripsyn

£6.99
Cod Eitem : 9781849674492
Awdur(on)/Author(s) : Jeff Kinney
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Owain Sion
Mae'r llipryn Greg Heffley yn cadw dyddiadur doniol gyda lluniau digri yn cofnodi ei ymdrechion i brofi ei aeddfedrwydd ar gychwyn blwyddyn newydd mewn ysgol uwchradd newydd. Wrth i boblogrwydd ei ffrind gorau, Roli, gynyddu, defnyddia Greg hyn er mantais iddo'i hun, gyda chanlyniadau smala iawn. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2011.

Greg Heffley the wimp keeps a diary full of fun with amusing pictures recording his attempts to prove his maturity in a new year at a new school. When his best friend Rowley's star begins to rise, Greg tries to use his friend's popularity to his own advantage, with hilarious results. Reprint; first published in 2011.