Pecyn Cymru ar y Map / Wales on the Map Pack

Pecyn Cymru ar y Map / Wales on the Map Pack

£125.00
Cod Eitem : 9781849674836
Awdur(on)/Author(s) : Elin Meek
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Valériane Leblond
Pecyn arbennig yn cynnwys 6 copi o Cymru ar y Map a 6 copi o Wales on the Map sydd yn berffaith ar gyfer unrhyw ysgol. Beth am ddod ar daith drwy Gymru i weld pa mor hyfryd yw ein gwlad, ac i ddysgu am ei thrysorau cudd. Mae'r llyfr atlas arbennig hwn gyda'i ddarluniau godidog yn dangos Cymru ar ei gorau.

A special pack comprising 6 copies of Wales on the Map and 6 copies of Cymru ar y Map which is perfect for any school. What about taking a trip around Wales to see how beautiful our country is, and to learn about her hidden treasures. This special atlas with wonderful images reflects Wales at her very best.