Cyfres Jon Burgerman 2: Mae gan Bawb Ofidiau / Everybody Worries

Cyfres Jon Burgerman 2: Mae gan Bawb Ofidiau / Everybody Worries

£6.99
Cod Eitem : 9781849675192
Awdur(on)/Author(s) : Jon Burgerman
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Llinos Dafydd
Ffordd hwyliog o archwilio ac ymdopi â gofidiau. Mae'n iawn poeni, ond wnaiff hyn ddim para. Down drwyddi gyda'n gilydd - nawr, gwena!

This amazing picture book is a fun way of exploring and coping with worries. Everybody worries - and that's okay! Sharing our worries helps us feel better and brings us together.