Newid Iaith

Hudlath a'r Haearn, Yr - Curo Deirgwaith

Hudlath a'r Haearn, Yr - Curo Deirgwaith

£6.99
Cod Eitem : 9781849675390
Awdur(on)/Author(s) : Cressida Cowell
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Ifan Morgan Jones
Tyrd i wlad o ddewiniaid, rhyfelwyr, creaduriaid mytholegol a lledrith grymus mewn antur ffantasi. Dyma'r trydydd teitl mewn cyfres afaelgar wedi'i chyfieithu gan Ifan Morgan Jones. Bellach mae Wish a Xar ar ffo, yn cael eu herlid gan y Rhyfelwyr, y Dewiniaid a'r Gwrachod. Tybed a fedran nhw ganfod y swyn i ddifa'r Gwrachod cyn y bydd hi'n rhy hwyr?

Enter a land of wizards, warriors, mythical creatures and powerful magic in an exciting fantasy adventure. The third title in a gripping series. Wish and Xar are outlaws on the run, hunted by Warriors, Wizards and worst of all by WITCHES... Can they find the ingredients for the spell to get rid of Witches before the King witch gets his talons on the Magic-that-Works-on-Iron?