Newid Iaith

Dannedd Mel Morgwn / Mel Morgwn's Teeth

Dannedd Mel Morgwn / Mel Morgwn's Teeth

£6.99
Cod Eitem : 9781849675659
Awdur(on)/Author(s) : Gordon Jones
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Graham Howells
Llyfr stori a llun doniol, dwyieithog am y môr-leidr ifanc Mel Morgwn, sy'n gwrthod brwsio'i ddannedd yn ddyddiol a bwyta'n iach. Er gwaetha' ymdrechion gorau ei deulu a'i athrawes, wnaiff e' ddim brwsio'i ddannedd. Ymunwch â Mel ar antur hwyliog ar y môr er mwyn dysgu beth yw hylendid da ac arferion bwyta iach!

This bi-lingual, funny and colourful picture book is all about a young pirate, Mel Morgwn, who absolutely refuses to brush his teeth and eat healthily. In spite of the best efforts of the whole Morgwn family and his class teacher he will not clean his teeth. Join Mel on a hilarious pirate adventure to discover good hygiene and healthy eating habits!