Newid Iaith

Drygioni Mog

Drygioni Mog

£4.50
Cod Eitem : 9781855964662
Awdur(on)/Author(s) : Judith Kerr
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn
Addasiad Cymraeg o Mog's Bad Thing, stori ddifyr wedi ei darlunio'n hyfryd am gath ddu a llwyd sy'n gwlychu cadair esmwyth ei pherchennog mewn ofn wedi iddi dybio bod ei gardd wedi diflannu, ond sy'n llwyddo i synnu pawb yn y sioe gathod; i blant 3-5 oed.

A Welsh adaptation of Mog's Bad Thing, an entertaining story tastefully illustrated about a black and grey cat who wets her owner's armchair in fear after assuming that her garden has disappeared, but who surprises everybody in the cat show; for 3-5 year old children.