Newid Iaith

Plant Mewn Panig!

Plant Mewn Panig!

£4.99
Cod Eitem : 9781855966550
Awdur(on)/Author(s) : Gwyneth Glyn
Nofel ddifyr am bum disgybl ysgol problemus yn eu harddegau sy'n gorfod cydweithio ar gywaith dros wyliau'r haf er mwyn ceisio codi 5,000 o bunnoedd ar gyfer apêl Plant Mewn Angen; i ddarllenwyr 11-13 oed.

An entertaining novel about five troublesome teenage pupils who have to cooperate on a project over the summer holidays to try to raise 5,000 pounds for the Children in Need appeal; for readers aged 11-13 years.