Newid Iaith

Fferm Ffion

Fferm Ffion

£5.99
Cod Eitem : 9781855966741
Awdur(on)/Author(s) : Eurgain Haf
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Clive Wakfer
Nofel wedi ei gosod yng nghefn gwlad yn dilyn blwyddyn o ddigwyddiadau amrywiol a chyffrous ym mywyd merch unarddeg oed a'i theulu sy'n agor eu fferm i ymwelwyr; i ddarllenwyr 9-11 oed. 54 llun du-a-gwyn.

A novel with a rural setting following a year's varied and exciting events in the life of an eleven year old girl and her family who open their farm to visitors; for readers aged 9-11 years. 54 black-and-white illustrations.