Cyfres Clwb 'Rôl Ysgol: 4. Stori Gwenllian...

Cyfres Clwb 'Rôl Ysgol: 4. Stori Gwenllian...

£4.99
Cod Eitem : 9781855967076
Awdur(on)/Author(s) : Helena Pielichaty
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Dafydd a Mandi Morse
Stori am ferch wrthryfelgar sy'n dannod i'w mam am dreulio cyn lleied o amser gyda hi. Nid yw Gwenllian yn hapus i aros gyda'i mam-gu tra bod ei mam ar wyliau, felly mae'n mynd draw i dŷ Beca ei ffrind.

A story about a rebellious girl who reproaches her mother for spending so little time with her. While her mother goes on holiday, Gwenllian isn't happy to have to stay with her grandmother, so she goes over to her friend's house.