Newid Iaith

Dechrau Dysgu/First Learning: Parod i Ysgrifennu/Ready for Writing

Dechrau Dysgu/First Learning: Parod i Ysgrifennu/Ready for Writing

£3.99
Cod Eitem : 9781855967984
Awdur(on)/Author(s) : Jenny Tyler, Robyn Gee
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Graham Round
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Roger Boore
Caiff pob plentyn bach hwyl gyda'r llyfr gweithgarwch lliwgar hwn a luniwyd (gyda'r bwriad o'i helpu), dan arweiniad oedolyn, i ddatblygu'r sgiliau a ddefnyddir wrth ddechrau ysgrifennu. Mae'r gyfrol ddwyieithog hon yn addas ar gyfer Cymry Cymraeg a dysgwyr. Argraffiad newydd o gyfrol a gyhoeddwyd gyntaf yn 1988.

Every small child can have fun with this colourful activity book which is intended to help him or her, with an adult's guidance, to acquire the skills used when learning to write. This bilingual book is specially designed so that parents who are themselves Welsh learners can use it with their children. A new edition of volume first published in 1988.