Newid Iaith

Sut Oedden Ni'n Arfer Gweithio: Ffermio

Sut Oedden Ni'n Arfer Gweithio: Ffermio

£14.99
Cod Eitem : 9781855968653
Awdur(on)/Author(s) : John Evans
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Eric Rowe
Llyfr mewn cyfres i'w defnyddio gan athrawon disgyblion y blynyddoedd cynnar. Mae'r cynnwys wedi'i lunio'n benodol fel ei fod yn diwallu gofynion rhaglen astudio Hanes yng Nghyfnod Allweddol 1 y Cwricwlwm Cenedlaethol. Cyflwynir hanes pob diwydiant gan storïwr cyfoes, sy'n rhoi naratif syml er mwyn helpu plant i adnabod y newidiadau dros gyfnod.

A title in a series designed for use by teachers of early years pupils. The content of the books are specifically tailored to meet the current requirements of the National Curriculum History Key Stage 1 programme of study in Wales. The story of each industry is told by a contemporary narrator who provides a simple narrative to help children recognise changes over time.