Babi Amser Gwely/Baby Bedtime

Babi Amser Gwely/Baby Bedtime

£4.99
Cod Eitem : 9781855968684
Awdur(on)/Author(s) : Dawn Sirett
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Roger Boore
Ble mae'r holl deganau'n cuddio? Fedri di ddod o hyd iddyn nhw? Mae lliwiau llachar a fflapiau hylaw yn helpu babanod i ddarganfod y byd o'u cwmpas. Addasiad dwyieithog o Baby Bedtime a gyhoeddwyd gan Dorling Kindersley yn 2009.

Where are all the toys hiding? Can you find them? Bright colours and easy-grip flaps help babies to discover the world around them. A bilingual adaptation of Baby Bedtime published by Dorling Kindersley in 2009.