Newid Iaith

TGCh Hanfodol - Safon UG

TGCh Hanfodol - Safon UG

£18.99
Cod Eitem : 9781855969063
Awdur(on)/Author(s) : Stephen Doyle
Cymeradwywyd y gyfrol hon gan CBAC. Cafodd ei chynllunio i droi eich dealltwriaeth o Dechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn berfformiad gwell yn yr arholiad ac mae'n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i lwyddo yn y cwrs hwn.

Written by Stephen Doyle, probably the most well known and highly regarded author of ICT resources for 14-19 year olds, this book is endorsed by WJEC and offers unrivalled support for the new WJEC A Level specification. A Welsh adaptation of Essential ICT for WJEC AS Level.