Cyflwyniad i Hanes yr Ewrop Fodern, 1890-1990

Cyflwyniad i Hanes yr Ewrop Fodern, 1890-1990

£13.99
Cod Eitem : 9781856448758
Awdur(on)/Author(s) : Alan Farmer
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Siân Owen
Addasiad Cymraeg o werslyfr defnyddiol sy'n ymdrin â phrif themâu cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol hanes Ewrop rhwng 1890 a 1990, yn cynnwys dadansoddiad o darddiad y Rhyfel Byd Cyntaf, Chwyldro Rwsia a chwymp Comiwnyddiaeth, ynghyd â chwestiynau strwythuredig.

A Welsh adaptation of an useful textbook considering the major social, economic and political themes of European history during the period 1890 and 1990, including an analysis of the origins of World War I, the Russian Revolution and the fall of Communism, together with structured questions. Reprint. First published in 2005.