Newid Iaith

Cyfres Llyffantod: Dwy Droed Chwith

Cyfres Llyffantod: Dwy Droed Chwith

£5.99
Cod Eitem : 9781859026892
Awdur(on)/Author(s) : Jenny Sullivan
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Graham Howells
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Elin Meek
Cyfieithiad Cymraeg o stori deimladwy am fachgen anabl yn goresgyn ei anawsterau cerdded yn ystod gwibdaith ysgol, gan gynorthwyo bachgen abl i oresgyn ei broblem yntau; i blant 5-8 oed.

A Welsh translation of a sensitive story about a disabled boy who overcomes his walking disabilities during a school trip, and helps an able boy to overcome his own problem; for 5-8 year old children.