Llyfrau Fi Hefyd: Ar y Brig - Stori Saceus

Llyfrau Fi Hefyd: Ar y Brig - Stori Saceus

£1.25
Cod Eitem : 9781859941560
Awdur(on)/Author(s) : Angharad Tomos
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Stephanie McFetridge Britt
Addasiad Cymraeg o stori Saceus yn newid ei ffordd o fyw yn sgil cyfarfod â Iesu, wedi ei darlunio'n hardd, yn cyflwyno gwirioneddau Beiblaidd mewn arddull syml, hawdd ei ddeall, addas ar gyfer ei darllen i blant ifanc, a'u cymell i ymuno yn yr hwyl o adrodd y straeon.

A Welsh adaptation of the story of Sacheus changing his ways due to a meeting with Jesus, beautifully illustrated, and presenting Biblical truths in a simple, easy to understand style, suitable to be read to young children, and to encourage them to take part in telling the stories.