Newid Iaith

Llyfrau Fi Hefyd: Stori Esther

Llyfrau Fi Hefyd: Stori Esther

£1.25
Cod Eitem : 9781859942468
Awdur(on)/Author(s) : Marilyn Lashbrook
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Stephanie McFetridge Britt
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Angharad Tomos
Addasiad Cymraeg syml o'r stori Feiblaidd am Esther, er mwyn egluro gwerth magu agwedd gywir tuag at eraill a dewis cymar, wedi ei ddarlunio'n hyfryd; i blant bach.

A simple Welsh adaptation of the Biblical story of Esther, exploring the value of correct attitudes towards others and of choosing a partner, with appealing illustrations; for small children.