Taflenni Beiblaidd i Blant: Taflenni Gwaith Beiblaidd i Blant Bach

Taflenni Beiblaidd i Blant: Taflenni Gwaith Beiblaidd i Blant Bach

£9.99
Cod Eitem : 9781859949047
Awdur(on)/Author(s) : Delyth Wyn
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Huw Vaughan Jones
Golygydd(ion)/Editor(s) : Aled Davies
Casgliad gwerthfawr o daflenni gwaith Beiblaidd i blant bach, y gellir euffotocopïo ar gyfer y dosbarth, boed mewn ysgol neu Ysgol Sul. Dewiswyd 52 o storïau mwyaf cyfarwydd y Beibl, gan gynnwys 30 o'r Hen Destament a 22 o'r Testament Newydd.

A valuable collection of Biblical sheets for young children which may be photocopied for use in the school classroom or Sunday School. 52 favourite Biblical stories have beeb choses, comprising 30 from the Old Testament and 22 from the New Testament.