Newid Iaith

Taflenni Beiblaidd i Blant: Taflenni Gwaith Beiblaidd i Blant

Taflenni Beiblaidd i Blant: Taflenni Gwaith Beiblaidd i Blant

£9.99
Cod Eitem : 9781859949054
Awdur(on)/Author(s) : Delyth Wyn
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Huw Vaughan Jones
Golygydd(ion)/Editor(s) : Aled Davies
Casgliad gwerthfawr o daflenni gwaith Beiblaidd i blant, y gellir eu ffotocopïo ar gyfer y dosbarth, boed mewn ysgol neu Ysgol Sul. Dewiswyd 52 o'r storïau mwyaf cyfarwydd yn y Beibl, yn cynnwys 30 o'r Hen Destament a 22 o'r Testament Newydd.

A valuable collection of Biblical work sheets for children, to be photocopied for use in school or Sunday School. 52 favourite stories have been chosen, with 30 from the Old Testament and 22 from the New Testament.