Newid Iaith

Taflenni Beiblaidd i Blant: Taflenni Cwis Beiblaidd

Taflenni Beiblaidd i Blant: Taflenni Cwis Beiblaidd

£9.99
Cod Eitem : 9781859949061
Awdur(on)/Author(s) : Delyth Wyn
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Huw Vaughan Jones
Golygydd(ion)/Editor(s) : Aled Davies
Casgliad gwerthfawr o daflenni cwis Beiblaidd i blant, y gellir eu ffotocopïo ar gyfer y dosbarth, boed mewn ysgol neu ysgol Sul. Dewisiwyd 52 o'r storiau mwyaf cyfarwydd yn y Beibl, yn cynnwys 30 o'r Hen Destament a 22 o'r Testament Newydd, ac mae pob taflen yn cynnwys dwsin o gwestiynau yr un.

A valuable collection of Biblical quiz sheets for children, which may be photocopied for use in school or Sunday School. 52 favourite stories have been chosen, with 30 from the Old Testament and 22 from the New Testament, and each sheet comprises a dozen questions each.