Newid Iaith

Taflenni Gwaith Beiblaidd: Casgliad Cyflawn, Y

Taflenni Gwaith Beiblaidd: Casgliad Cyflawn, Y

£12.99
Cod Eitem : 9781859949078
Awdur(on)/Author(s) : David Thatcher, Arthur Baker
Golygydd(ion)/Editor(s) : Elisabeth James
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Delyth Wyn
Casgliad eang o daflenni gwaith Beiblaidd sy'n barod i'w defnyddio. Mae pob taflen wedi'i seilio ar stori o'r Hen Destament neu'r Testament Newydd, ac mae yna lun i'w liwio, adnod i'w dysgu, amrywiol bosau a chwileiriau. Cyfuniad o'r teitlau 9781874410348 a 9781859940259.

An extensive collection of worksheets on Biblical themes comprising pictures to colour, verses to memorize and a various puzzles and wordsearches. Replaces the titles 9781874410348 and 9781859940259.