Newid Iaith

Beibl yr Anturwyr Mawr

Beibl yr Anturwyr Mawr

£7.99
Cod Eitem : 9781859949276
Awdur(on)/Author(s) : Andrew Newton
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Fabiano Fiorin
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Mair Jones Parry
Llyfr gweithgaredd Beiblaidd lliwgar i blant 7-11 oed yn cynnwys 100 o weithgareddau, dyfyniadau Beiblaidd, posau a sticeri.

A colourful Biblical activity book for 7-11 year old children comprising 100 activities, Biblical excerpts, puzzles and stickers.