Newid Iaith

Bywyd Gwallgo!, Y

Bywyd Gwallgo!, Y

£0.99
Cod Eitem : 9781859949306
Awdur(on)/Author(s) : Carl beech
Llyfryn byr a bachog sy’n datguddio’r chwedlau o gwmpas Iesu Grist, yr Eglwys a dynoliaeth, ac yn cyflwyno straeon am fywydau go iawn pobl sydd wedi adnabod Iesu megis y cyflwynydd Simon Thomas a’r cyn-chwaraewr rygbi Byron Hayward. Addasiad Cymraeg o The Crazy Way.

A short, snappy booklet that uncovers the myths surrounding Jesus, the church, and where we stand in this anything-goes world. Including stories about people who have come to know Jesus such as the presenter Simon Thomas and the rugby player Byron Hayward. A Welsh adaptation of The Crazy Way.