Sesiynau Astudio Sach Stori Cyfiawnder Mawr

Sesiynau Astudio Sach Stori Cyfiawnder Mawr

£7.99
Cod Eitem : 9781859949337
Awdur(on)/Author(s) : Dyfed Wyn Roberts
Gwerslyfr Ysgol Sul i blant 5-11 oed, yn dilyn hanes gwaith Cymorth Cristnogol, tra'n dysgu am rai o straeon cyfarwydd y Beibl.

A Sunday School coursebook for 5-11 year old children, which follows the history of the work of Christian Aid, while also learning about some familiar Biblical stories.