Gwaith Iaith (CD-ROM)

Gwaith Iaith (CD-ROM)

£17.50
Cod Eitem : 9781901862607
Awdur(on)/Author(s) : Goronwy Ellis, Ann Wynn Jones, Morfudd Roberts
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Dorian Spencer Davies
CD-ROM defnyddiol i athrawon a rhieni wrth iddynt gyflwyno a hybu gwaith yn yr iaith Gymraeg i blant 5-7 oed, yn cynnwys gwybodaeth am ramadeg a ffurfiau llenyddol yr iaith, ynghyd â phosau darluniadol difyr. (ACCAC)

A useful CD-ROM for teachers and parents as they present and promote the Welsh language amongst children aged 5-7 years, comprising information on grammar and literary forms, together with entertaining illustrated puzzles. (ACCAC)