Cyfres Ysbrydion ac Ati: B-B-Bwgan!

Cyfres Ysbrydion ac Ati: B-B-Bwgan!

£2.99
Cod Eitem : 9781904845652
Awdur(on)/Author(s) : Mair Wynn Hughes
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Jac Jones
Stori ysbryd lawn arswyd am ddau fachgen yn herio'i gilydd i fynd i mewn i hen blasty lle honnir bod ysbryd yn crwydro. Mae'r bechgyn yn colli'i gilydd ac yn dechrau clywed synau brawychus ac od.

A horror story about two boys challenging each other to enter an old mansion where apparently a ghost is living. The boys wander off in separate directions and hear scary and odd noises.