Newid Iaith

Tintin: Braint y Brenin Ottokar

Tintin: Braint y Brenin Ottokar

£6.99
Cod Eitem : 9781906587727
Awdur(on)/Author(s) : Hergé
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Dafydd Jones
Yn nheyrnas fechan Syldafia, mae Tintin yn wynebu cynllwyn i ddisodli'r brenin ifanc, Muskar XII, drwy ddwyn arwydd o'i hawl i derynasu, sef teyrnwialen hynafol y Brenin Ottokar. O lwyddo, bydd y cynllwyn yn gweld y brenin yn colli ei orsedd - ond tybed a all Tintin ei helpu cyn ei bod hi'n rhy hwyr? Cyfieithiad Cymraeg gan Dafydd Jones o Le Sceptre d'Ottokar.

Tintin travels to the small kingdom of Syldavia where he is witness to a conspiracy against the young king, Muskar XII. The plotters plan to steal the ancient Sceptre of King Ottokar, symbol of the new king's right to rule. Should the plot succeed, the king will lose his crown – can Tintin help him before it's too late? A Welsh translation of Le Sceptre d'Ottokar.