Help Llaw Gydag Astudio: i Ble'r Aeth Haul y Bore - Cymraeg TGAU

Help Llaw Gydag Astudio: i Ble'r Aeth Haul y Bore - Cymraeg TGAU

£6.99
Cod Eitem : 9781907004933
Awdur(on)/Author(s) : Dafydd Roberts
Golygydd(ion)/Editor(s) : Bethan Clemant, Eirian Jones
Cyfres o lyfrau adolygu ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio Llenyddiaeth Gymraeg TGAU. Mae Help Llaw gydag astudio 'I Ble'r aeth Haul y Bore' yn ymdrin â'r plot, y cymeriadau a'r math o themâu sy'n cael sylw yn y nofel. Mae'r deunydd yn addas ar gyfer yr Haen Sylfaenol a'r Haen Uwch.

Help Llaw is a series of revision guides for students studying Welsh Literature GCSE. The books are designed to help students to study the plot, the characters and the main themes of the novel. The revision guide is suitable for the Foundation and Higher Levels and includes a series of practical exercises.