Seren Iaith (CD-ROM)

Seren Iaith (CD-ROM)

£23.99
Cod Eitem : 9781907004940
Awdur(on)/Author(s) : Nona Breese, Bethan Clement
Meddalwedd i wella sgiliau ieithyddol myfyrwyr sy'n astudio Cymraeg TGAU, Cymraeg Safon Uwch neu oedolion sydd am loywi eu Cymraeg; CD-ROM ar ffurf dogen PDF yn cynnwys testun y llawlyfr adolygu Seren Iaith - Gloywi Iaith i Bawb (ISBN 9781907004858).

Software to assist those studying Welsh to GCSE or Advanced level, or for adults wishing to improve their language skills; a CD-ROM in PDF document form comprising the text of the revision handbook Seren Iaith - Gloywi Iaith i Bawb (ISBN 9781907004858).