Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 7. Helpa Ni i Fyw

Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 7. Helpa Ni i Fyw

£3.99
Cod Eitem : 9781908395153
Awdur(on)/Author(s) : Eileen Merriman
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Tina Lewis
Golygydd(ion)/Editor(s) : Rhiannon Davies
Wrth ymweld â'i gyfnither yng nghefn gwlad, mae Roco'n dysgu bod angen i ni ofalu am goed. Mae'n dysgu bod nifer o greaduriaid yn byw mewn coed a bod rhai ohonynt yn cael bwyd o'r coed.

Roco learns that we need to care for trees when he visits his cousin in the countryside. He finds out that many creatures live in trees and that some find food in them.