Newid Iaith

Cardiau Chwarae Rôl

Cardiau Chwarae Rôl

£14.95
Cod Eitem : 9781908574312
Awdur(on)/Author(s) : Bethan Evans, Gill Saunders Jones, Meira Wynne Jones, Ceri Williams
Set o gardiau iaith sy'n ymwneud â 'Byd Bach y Plentyn' ar gyfer hybu gwaith deall, trafod a gwrando yn y Cyfnod Sylfaen. Mae'r set yn cynnwys 16 sefyllfa wedi eu lamineiddio, gyda'r bwriad o'u defnyddio yn y corneli chwarae rôl o fewn a thu allan i'r dosbarth. Bwriad y cardiau ydy datblygu iaith i blant rhwng 3-7 oed. Mae'r pecyn yn cynnwyd CD.

A set of language cards revolving around the world of the child, aimed at promoting understanding, discussion and listening in the Foundation Phase. The laminated set includes 16 situations which can be used in the activity corners inside and outside the classroom. The aim of the cards is to develop language skills in 3-7 year olds. Includes a CD.