Arwyddo Drwy'r Flwyddyn - 12 o Ganeuon i Blant

Arwyddo Drwy'r Flwyddyn - 12 o Ganeuon i Blant

£14.99
Cod Eitem : 9781908801159
Awdur(on)/Author(s) : Meilyr Wyn
12 o ganeuon gwreiddiol Cymraeg am fisoedd y flwyddyn gyda lluniau a symbolau arwyddo i gyd-fynd â'r caneuon. Maent yn addas ar gyfer dosbarth cymysg o blant, gan gynnig cyfle i'r rhai sydd ag anghenion arbennig, neu s'n methu canu, i fod yn rhan o'r gweithgaredd dosbarth. Llyfr 48 tudalen, gyda CD yn gynwysedig.

12 original songs in Welsh about the months of the year with pictures and sign symbols accompanying each song. They are appropriate for mixed-ability classes, providing an opportunity for children with special needs and those who are unable to sing to be part of the class activity. A 48-page volume with a CD included.