CBAC Mathemateg ar Gyfer U2 - Profion Ymarfer Pur a Chymhwysol

CBAC Mathemateg ar Gyfer U2 - Profion Ymarfer Pur a Chymhwysol

£16.99
Cod Eitem : 9781911208853
Awdur(on)/Author(s) : Stephen Doyle
Llyfr Myfyriwr a Thestunau Ymarfer cynhwysfawr ar gyfer y cwrs Mathemateg diweddaraf (Pur a Chymhwysol), yn darparu gwybodaeth fanwl ond hygyrch o fanyleb AS a Lefel A newydd CBAC. Cynhwysir cwestiynau wedi'u graddoli'n ofalus er mwyn magu hyder myfyrwyr yn y meysydd, gydag atebion llawn ac eglurhad ar gyfer pob cwestiwn.

A complete scheme for the latest Maths course - Student Books and Practice Tests book, providing detailed yet accessible coverage of the new WJEC Mathematics AS and A Level specifications (Pure and Applied). It comprises carefully graded questions to build students' confidence in the topics, with full answers and explanations for each question.