Newid Iaith

Drwy fy Llygaid I

Drwy fy Llygaid I

£7.99
Cod Eitem : 9781912050079
Awdur(on)/Author(s) : Jon Roberts
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Hannah Rounding
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Mary Jones
Croeso i fyd Kya. Cydnabod ymddygiad, gwerthfawrogi meddyliau a theimladau, datblygu sgiliau cyfathrebu: bydd y disgrifiad tyner hwn o fyd Kya yn bedair oed yn helpu pawb, hen ac ifanc, i ddeall awtistiaeth yn well. Addasiad Cymraeg gan Mary Jones o Through the Eyes of Me.

Welcome to Kya's world. Accepting behaviour, appreciating thoughts and feelings, developing communication skills; this tender portrait of four year old Kya's world will help everyone, young and old, to better understand autism. A Welsh adaptation by Mary Jones of Through the Eyes of Me.