Newid Iaith

Codi Fflap Pi-Po! dan y Dŵr / Pop-Up Peekaboo! Under the Sea

Codi Fflap Pi-Po! dan y Dŵr / Pop-Up Peekaboo! Under the Sea

£6.99
Cod Eitem : 9781912261680
Awdur(on)/Author(s) : Amrywiol/Various
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Manon Steffan Ros
Allwch chi ddod o hyd i Sgodyn Streipiog a'i ffrindiau'n cuddio tu ôl i'r fflapiau? Gwyliwch rhag ofn iddyn nhw neidio allan! Mae'r llyfr hwn yn ysgogi'r dychymyg a'r cof ac yn annog cyd-chwarae hapus rhwng plant a'u rhieni. Mae dysgu trwy chwarae yn hwyl, ac mae pob plentyn bach yn mwynhau chwarae pi-po!

Can you find Stripy Fish and her friends hiding under the flaps? Watch out, they might jump out at you! Exciting pop-ups promote memory, imagination, and parent-and-child interaction. Hands-on play makes learning fun! Enjoy hours of hide-and-seek surprises.