Newid Iaith

Anrheg Nadolig Taid / Grandpa Christmas

Anrheg Nadolig Taid / Grandpa Christmas

£9.99
Cod Eitem : 9781912261796
Awdur(on)/Author(s) : Michael Morpurgo
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Jim Field
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Mari Lisa
Bob Nadolig, mae Mia a'i theulu yn darllen llythyr oddi wrth Taid. Ynddo, mae Taid yn dymuno cael byd gwell i Mia. Mae'n cofio'r hwyl gawson nhw yn yr ardd gyda'r llyffantod a'r pryfed genwair ac yn plannu hadau. Ond mae Taid yn poeni am y pethau hyn. Mae'n poeni eu bod nhw mewn perygl, ac mae eisiau help Mia i ofalu amdanyn nhw.

Every Christmas, Mia and her family read a letter from her grandfather. In it, Taid wishes Mia will live in a better world. He remembers the fun they had in the garden with frogs, earthworms and planting seeds. But Taid is worried that these things are in danger, and he seeks Mia's help to protect them.