Newid Iaith

Amser Chwarae: Mynd i Siopa / Let's Pretend: Let's Go Shopping

Amser Chwarae: Mynd i Siopa / Let's Pretend: Let's Go Shopping

£11.99
Cod Eitem : 9781912261956
Awdur(on)/Author(s) : Nicola Friggens, Penny Worms, Amy Oliver
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Emma Surry
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Glyn Saunders Jones
Mae'r set yn cynnig cyfle i blant chwarae yn greadigol a mynd i fyd sy'n llawn dychymyg. Tu mewn mae llyfr bwrdd gyda golygfeydd prysur o fyd siopa yn llawn gwrthrychau i'w gweld a'u darganfod, yn ogystal â 15 darn jig-so trwchus i'w gosod yn nhudalennau'r llyfr.

This set presents children with an opportunity to play creatively and to explore a world full of imagination. The book features busy scenes from the shopping world full of objects to be seen and looked for, together with 15 pieces of a sturdy jigsaw to be placed in the pages of the book.