Newid Iaith

Petai’r Byd i Gyd Yn...

Petai’r Byd i Gyd Yn...

£6.99
Cod Eitem : 9781913245559
Awdur(on)/Author(s) : Joseph Coelho
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Allison Colpoys
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Testun Cyf.
Mae Taid yn rhoi pensil lliwiau’r enfys i mi ac yn dweud: Ysgrifenna a thynna luniau, ysgrifenna a thynna luniau dy freuddwydion di i gyd. Llyfr lluniau annwyl am y cariad rhwng merch fach a’i thaid, ac am gadw'r cariad hwnnw'n fyw trwy atgofion.

Grandpa gives me rainbow pencils, and tells me: Write and draw pictures, write and draw pictures of all your dreams. A charming picture book about the love between a young girl and her grandfather, and about keeping that love alive through memories.