ABC yr Opera: Clasurol

ABC yr Opera: Clasurol

£8.99
Cod Eitem : 9781913634254
Awdur(on)/Author(s) : Mark Llewelyn Evans
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Karl Davies
Ar drip ysgol i’r Amgueddfa Hanes Cenedlaethol yn Llundain, mae Jac a Megan yn cyfarfod eu hen ffrind, Cist. Mae’r tri yn mynd ar wib yn ôl i Academi Benwan y Cyfansoddwyr ac i ddinasoedd Salzburg, Fienna a Pharis, gan fentro ar antur arall i fyd yr opera – i’r Cyfnod Clasurol (1750–1820).

On a school trip to the National History Museum in London, Jac and Megan meet their old friend, Cist. The three friends take a trip back in time to the Academy for Barmy Composers and to the cities of Salzburg, Vienna and Paris, venturing on another journey to the world of opera - to the Classical Period (1750-1820).