Ferch Newydd, Y

Ferch Newydd, Y

£7.99
Cod Eitem : 9781913733841
Awdur(on)/Author(s) : Nicola Davies
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Cathy Fisher
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Anwen Pierce
Daw merch i ysgol newydd mewn tref ddiethr. Mae'r plant yn ei dosbarth yn gas tuag ati, yn flin bod dieithryn yn eu plith. Ymateb y ferch yw creu rhywbeth hardd sy'n newid eu hagwedd tuag ati, a thrwy hynny newid eu bywydau a'r ffordd maen nhw'n gweld eu hunain. Dyma stori syml a neges fydd yn ysbrydoli. Addasiad Cymraeg gan Anwen Pierce o The New Girl gan Nicola Davies.

A new girl starts a new school in a strange new town. The children in her class are hostile towards her and show their unhappiness about the stranger in their midst by not talking to her and ignoring her. Her response is to create something beautiful that transforms their attitude towards her and their vision of themselves and their own lives. A Welsh adaptation.