Tafod y Ddraig/Dragon's Tongue, The

Tafod y Ddraig/Dragon's Tongue, The

£7.99
Cod Eitem : 9781999597368
Awdur(on)/Author(s) : Mike Church
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Sion Tomos Owen
Stori rhannol ddwyieithog yw Tafod y Ddraig / The Dragon's Tongue am fachgen sy'n gorchfygu'r bwlis wrth ganfod ei lais a'i iaith ei hun mewn coedwig gyfrin.

Inspired by his Welsh heritage, the boy in Tafod y Ddraig / The Dragon's Tongue shakes off the shackles of bullying to find his own voice and his own language within a mystical forest. A charming, partly bilingual story.