Newid Iaith

Llyfrau Plant (yn cynnwys ieuenctid ag addysgol)

plantDigon o ddewis!

Llongyfarchiadau i enillwyr gwobr Tir Na n-Og eleni:

Myrddin ap Dafydd am "Mae'r Lleuad yn Goch" (i blant hŷn") 

Mererid Hopwood am "Dosbarth Miss Prydderch a'r Carped Hud" - (i blant iau) 

Hayley Long am "The Nearest Far Away Place" (llyfr Saesneg) 

NEW

£5.99
NEW
Cyfres Rwdlan:13. Cosyn (Llyfr Mawr)

£14.95
NEW
Cyfres Pen Dafad: Iawn Boi?;-)

£2.95
NEW
Cyfres Pen Dafad: Carirhys@hotmail.Com

£2.95

£1.25

£2.50

£2.50

£2.50

£2.00

£7.50

£6.95