Newid Iaith

Sut i dynnu llun Cymru

Sut i dynnu llun Cymru

£5.99
Cod Eitem: sutidynnullun

Llyfr sy'n rhoi cyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut i ddarlunio rhai o nodweddion enwocaf Cymru.
Mae Cymru'n llawn o bethau sy'n tynnu llygaid – o gestyll mawreddog i fynyddoedd godidog ac adeiladau celfydd – meddyiwch chi am Ganolfan y Mileniwm!
A hoffech chi allu tynnu lluniau o ddelweddau amlycaf ein gwlad?
Yn y llyfr hwn mae'r awdur yn eich arwain trwy pob cam – o'r cychwyn cyntaf hyd at y llun gorffenedig.
Rhowch gynnig arni – fe gewch eich synnu!