Newid Iaith

Polisi Preifatrwydd

Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw un arall heblaw fel rhan o'r broses dalu.

Bydd data yn cael ei ddefnyddio i dderbyn a chyflenwi archebion cwsmeriaid. Os ydych wedi cytuno i hynny wrth gofrestru ar ein gwefan gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth i ddibenion marchnata ein gwasanaethau ni yn unig.

Hawlfraint

Bys a Bawd sydd berchen y wefan hon a'r holl gynnwys. Ni chaniateir copio unrhyw ran ohoni heb ganiatad.

Telerau cyfreithiol

Nid ydym yn gwarantu fod y nwyddau yn union yr un fath a'r lluniau yn arbennig felly gyda nwyddau a wneir a llaw.

Rheolir eich defnydd o’r wefan hon ynghyd ag unrhyw gynnyrch a brynir gennych ar y wefan gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod y defnydd hwn wedi digwydd yn y Deyrnas Unedig.

 

Mwy o amodau prynu ar y dudalen Sut i brynu