Change Language

Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) - Gogledd Cymru/North Wales

Dysgu Cymraeg: Mynediad/Entry (A1) - Gogledd Cymru/North Wales

£10.00
SKU : 9781999686130
Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Mynediad (A1). Fersiwn Gogledd Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando, ac mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.

The national Welsh for Adults course book for learners at Entry level (A1). North Wales version. The book is intended for use in a classroom. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course will provide practice for developing all four language skills - speaking, reading, writing and listening and has a homework section in each unit.